Menu Zavřeno

O konferenci

XXVI. OLOMOUCKÉ DNY RUSISTŮ
Rusistika v éře ruské války
7.–8. září 2023

Válka na Ukrajině vyvolala v Evropě nezvratné změny, na které musí a bude muset naše společnost reagovat. To se týká také budoucnosti evropské rusistiky jakožto humanitního oboru přímo závislého na východoevropském prostoru. Aktuálně se musíme vyrovnat s absencí veškerých kontaktů s vědci a vědeckými institucemi, s živým jazykem, celým ruskojazyčným prostředím, ale také reagovat na odmítavý postoj většinové evropské společnosti k ruské kultuře jako takové.
Při úvahách nad možnými variantami budoucí existence rusistik však na povrch vyplývají také mnohem komplexnější otázky, spjaté s fungováním rusistiky v postkomunistické době a jejího postavení v rámci moderních humanitních oborů.
Otázkou tedy je nejen to, jak koncipovat budoucí studium a bádání o Rusku, ale také jakým způsobem připravit budoucí absolventy na výzvy současného světa, nejen s ohledem na politické změny.

Hlavními řečníky konference budou Prof. Dr. Tomáš Glanc (Universität Zürich) a Univ. Prof. Dr. phil. Mag. phil. Peter Deutschmann (Paris Lodron Universität Salzburg).