Call for papers

XXVI. Olomoucké dny rusistů se vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 přesouvají  na září 2022. Registrace bude otevřena v březnu 2022.

Registrace na konferenci byla ukončena.

Pro XXV. Olomoucké dny rusistů 2019 jsou vyhlášena následující témata:

Literárněvědná sekce:
• Konstruování (auto)biografie v ruské literatuře .

       Frazeologická sekce:
       • Ruská frazeologie v evropském kontextu.

Překladatelská sekce:
• Aktuální problémy překladu odborného textu.

Lingvistická sekce:
• Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunuikace.
• Aktuální tendence v ruském jazyce na pozadí dynamiky slovanských jazyků.

Oficiálním jazykem konference je ruština. Autoři zodpovídají za obsah a jazykovou správnost svých příspěvků. Maximální rozsah abstraktu = 1500/1800 znaků. Délka prezentace je maximálně 20 minut.

 On-line formulář pro registraci a vložení abstraktu

Jakmile budete vyrozuměni o přijetí vašeho abstraktu, prosíme, abyste uhradili konferenční poplatek.

Nejzazší termín pro zaregistrování a odeslání abstraktu je 30. 4. 2019. Termín pro sdělení
o akceptaci vašeho abstraktu je do 21. 5. 2019.