Programový výbor konference

Literárněvědná sekce:
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
Olga Čadajeva, Ph.D.

Frazeologická sekce:
prof. Alla Arkhanhelska, DrSc.
Мgr. Mariia  Dobrova, Ph.D.

Lingvistická sekce:
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.