Důležité termíny

Termín pro přihlášení a zaslání abstraktu příspěvku: do 15. 5. 2022

Termín pro sdělení o akceptaci abstraktu: do 29. 5. 2022

Nejzazší termín pro úhradu konferenčního poplatku: 20. 6. 2022

Termín konání konference: 8.–9. 9. 2022

Termín pro zaslání příspěvku zpracovaného dle požadavků: do 16. 10. 2022