Důležité termíny

Termín pro přihlášení účastníka a zaslání abstraktu příspěvku: do 30. 4. 2019

Termín pro sdělení o akceptaci abstraktu: do 22. 5. 2019

Termín pro zaslání abstraktů k tisku: do 14. 6. 2019 

Termín konání konference: 5. – 6. 9. 2019

Termín pro zaslání příspěvku zpracovaného dle požadavků: do 15. 10. 2019