Program

XXV. Olomoucké dny rusistů 5. – 6. 9. 2019

Program

Zahájení konference je naplánováno na 5. září v 10:00 v Aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého na adrese Křížkovského 10, Olomouc (mapa). Jednání v sekcích bude probíhat 5. – 6. září na Křížkovského 10. Konference bude ukončena slavnostním rautem v pátek 6. září večer.

Odborný program bude probíhat v následujících sekcích:

Literárněvědná sekce:
• Konstruování (auto)biografie v ruské literatuře .

Frazeologická sekce:
• Ruská frazeologie v evropském kontextu.

Překladatelská sekce:
• Aktuální problémy překladu odborného textu.

Lingvistická sekce:
• Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunuikace.
• Aktuální tendence v ruském jazyce na pozadí dynamiky slovanských jazyků.