Menu Zavřeno

Archiv

XXV. Olomoucké dny rusistů – 5. – 6. 9. 2019
• Konstruování (auto)biografie v ruské literatuře.
• Ruská frazeologie v evropském kontextu.
• Aktuální problémy překladu odborného textu.
• Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunikace.
• Aktuální tendence v ruském jazyce na pozadí dynamiky slovanských jazyků.

Program mezinárodní vědecké konference XXIV. Olomoucké dny rusistů
Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci XXIV. Olomoucké dny rusistů

XXIV. Olomoucké dny rusistů – 7. – 8. 9. 2017
• Slovo a obraz: komunikační kanály ve středověkém světě.
• Současné ruské divadlo a drama jako způsob dokumentace reality.
• Žánrová specifika ruské literatury Stříbrného věku.
• Historie a etymologie ruských a slovanských frazeologismů.
• Humor a překlad.
• Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunikace.
• Aktuální problémy současné rusistiky.

Program mezinárodní vědecké konference XXIV. Olomoucké dny rusistů
Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci XXIV. Olomoucké dny rusistů

Výstupy konference:

XXIII. Olomoucké dny rusistů – 10. – 11. 9. 2015
• Komunikační strategie v současném veřejném a publicistickém diskurzu.
• Synkretismus – univerzální a specifické. Srovnávací výzkum jevů synkretismu v slovanských jazycích na všech úrovních jazykového systému.
• Frazeologie a neologie.
• Problematika překladu současné ruské prózy.
• Literatura ruské emigrace meziválečného období. Centra, spolky, tvorba, estetika, osobnosti.
• Haličsko-volyňský letopis jako pramen k dějinám literatury a kultury.

Program mezinárodní vědecké konference XXIII. Olomoucké dny rusistů
Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci XXIII. Olomoucké dny rusistů

Výstupy konference:
• Jitka Komendová a kol.: Письменность Галицко-Волынского княжества: историко-филологические исследования. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-4900-5.
• Martina Pálušová (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10. – 11. 9. 2015. Rossica Olomucensia Vol. LV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-4938-8.
• Zdenek Pechal (ed): Литература русской эмиграции. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-4973-9.