Kontakty

Organizační výbor konference

Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.
Michaela Dadáková
Mgr. René Andrejs, Ph.D.
Mgr. Jan Foltýn

Katedra slavistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc Czech Republic

e-mail: odr@upol.cz
tel: +420 585 63 3373
fax +420 585 633 000
www.odr.upol.cz , www.slavistika.upol.cz