Call for papers

Pro XXIV. Olomoucké dny rusistů 2017 jsou vyhlášena následující témata:

Literárněvědná sekce:
• Slovo a obraz: komunikační kanály ve středověkém světě.
• Současné ruské divadlo a drama jako způsob dokumentace reality.
• Žánrová specifika ruské literatury Stříbrného věku.

Frazeologická sekce:
• Historie a etymologie ruských a slovanských frazeologismů.

Překladatelská sekce:
• Humor a překlad.

Lingvistická sekce:
• Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunuikace.
• Aktuální problémy slovanské jazykovědy.

 

Oficiálním jazykem konference je ruština. Autoři zodpovídají za obsah a jazykovou správnost svých příspěvků. Maximální rozsah abstraktu = 250 slov. Délka prezentace je maximálně 20 minut.

 On-line formulář pro registraci a vložení abstraktu

Jakmile budete vyrozuměni o přijetí vašeho abstraktu, prosíme, abyste uhradili konferenční poplatek.

Nejzazší termín pro zaregistrování a odeslání abstraktu je 30. 4. 2017. Termín pro sdělení o akceptaci vašeho abstraktu je do 30. 4. 2017.