Výstupy

Plánovaným výstupem konference bude sborník, případně kolektivní monografie z jednotlivých sekcí. Publikovány budou příspěvky, které budou doporučeny v recenzním řízení. Vybrané příspěvky budou publikovány v časopise Rossica Olomucensia.