Programový výbor konference

Literárněvědná sekce:
– prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
– doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
– Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.

Frazeologická sekce:
– prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

Translatologická sekce:
– doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

Lingvistická sekce:
– prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.
– doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.