Program

XXIV. Olomoucké dny rusistů 2017

Zahájení konference je naplánováno na 7. září v 10:00 v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého na adrese Univerzitní 3, Olomouc. Jednání v sekcích bude probíhat 7. – 8. září na tř. Svobody 26. Konference bude ukončena slavnostním rautem v pátek 8. září večer.

Odborný program bude probíhat v následujících sekcích:

Literárněvědná sekce:
• Slovo a obraz: komunikační kanály ve středověkém světě.
• Současné ruské divadlo a drama jako způsob dokumentace reality.
• Žánrová specifika ruské literatury Stříbrného věku.

Frazeologická sekce:
• Historie a etymologie ruských a slovanských frazeologismů.

Překladatelská sekce:
• Humor a překlad.

Lingvistická sekce:
• Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunuikace.
• Aktuální problémy současné rusistiky.