O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké dny rusistů je organizována od roku 1976 katedrou slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V počátcích šlo spíše o semináře rozšiřujícího vzdělávání učitelů ruštiny středních škol. Postupně akce získala nádech ryze odborného mezinárodního fóra, které se koná pod záštitou prestižní Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury MAPRJAL a České asociace rusistů. Konference se pravidelně účastní více než stovka odborníků z České republiky, Ruské federace, Polska, Belgie, Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Francie, Lotyšska, Německa, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí.

Z každé konference je pravidelně vydáván sborník konferenčních příspěvků s ISBN, jejichž archiv najdete také na těchto webových stránkách. Z poslední konference vznikly také tři kolektivní monografie.

Organizační výbor konference

Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.

Michaela Dadáková

Mgr. Patrik Varga

Be Sociable, Share!