O konferenci

XXVI. Olomoucké dny rusistů 8.–9. 9. 2022

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké dny rusistů je organizována od roku 1976 katedrou slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V počátcích šlo spíše o semináře rozšiřujícího vzdělávání učitelů ruštiny středních škol. Postupně akce získala nádech ryze odborného mezinárodního fóra, které se koná pod záštitou prestižní Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury MAPRJAL a České asociace rusistů. Konference se pravidelně účastní více než stovka odborníků z České republiky, Ruské federace, Polska, Belgie, Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Francie, Lotyšska, Německa, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí.

Organizační výbor konference

Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.
Michaela Dadáková
Mgr. René Andrejs, Ph.D.
Mgr. Jan Foltýn